Hjernerystelser som ryster livet

hjernerystelse hypnose langtidsfølger pcs postcommotionelt syndrom

Måske kender du også en? En af dem som går med solbriller, selvom det er skyet. Eller som sidder med de dyre hørebøffer fra Bose for at kunne holde til lydene, når I er på café? En som du ser mere og mere sjældent, fordi vedkommende har trukket sig fra sociale sammenhænge.

Måske snakker I om, at vedkommende da vist overdriver en lille smule med den hjernerystelse. Og jo mere man trækker sig, jo værre får man det også. For hjernerystelser - de går da over, ikke? Man skal bare lige stoppe med tv og computer et par dage.

Eller hvad?

Hvad er postcommotionelt syndrom?

15% af de, som får en hjernerystelse, har stadig følger mere end ét år efter de har slået hovedet. Så har man det som kaldes Postcommotionelt Syndrom (PCS). Det får næsten 4000 danskere årligt.

Ved PCS kan man føle sig spærret inde i en hjerne, som opfører sig helt anderledes, end den plejer.

Hvis man forsøger at bevæge sig rundt og gøre normale ting i normalt tempo uden at passe på sig selv, bliver man måske voldsomt svimmel, får heftig hovedpine, mister måske evnen til at tænke eller tale sammenhængende, eller udtrættes så massivt, at man må holde særdeles lav profil resten af ugen.

Ofte bliver folk med PCS mødt med skepsis af både fagpersoner og pårørende, som har meget svært ved at forstå, at de kan blive ved med at have det skidt. For scanningsbilleder viser jo ingen forandringer, og så kan det jo ikke passe, at det varer ved?

Konklusionen er ofte, at så må følgerne jo være psykiske.

Symptomer ved PCS

Og typisk kommer der også psykiske følger som angst eller depression, når man har været sygemeldt i lang tid. Det sker for rigtig mange, uanset hvad de fejler. Men der følger også meget andet med, når man har langtidsfølger efter en hjernerystelse!

Typisk ser man følger på flere fronter:

Fysisk: Smerter, synsvanskeligheder/ samsynsproblemer (viser sig fx ved balanceproblemer, svært ved at læse eller se på skærm eller måske køre bil), svimmelhed, søvnforstyrrelser.
Kognitivt: Overbliksvanskeligheder, problemer med korttidshukommelsen, ubeslutsomhed, koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder.
Psykologisk: Stress, angst og depression.

Hypnose til behandling af hjernerystelser

Jeg har efterhånden haft en del forløb, hvor jeg har behandlet langtidsfølger efter hjernerystelser med gode resultater. Jeg trækker dels på min viden om hypnose ift. smerter og genoptræning af kognitive følger ved hjernepåvirkninger, men også min generelle erfaring fra det neurologiske område og mere almen viden om stress, og hvad en stresset hjerne bøvler med og har brug for.

Ofte er der også brug for rådgivning ift. at håndtere kommunikation med jobcentret, forståelse af hvordan sygedagpengesystemet er skruet sammen, eller måske brug for hjælp til at finde en ekspert, som kan hjælpe med synstræning eller lignende. Her kan jeg også hjælpe.

Med hypnose arbejder jeg på at sænke stressniveauet hos den ramte. Stress og de mekanismer som går i gang ved en langvarig stresstilstand forværrer symptomer som søvnproblemer, smerter, kognitive problemer, depression mv. Også de kognitive følger kan vi af og til have held med at flytte i nogen grad.

Jeg har indspillet en hypnose til genoptræning af hukommelse og koncentration, som du kan lytte til på youtube.

Jeg lægger stor vægt på, at den ramte selv tager ansvar for at få det bedre. En time hos mig hver anden uge rykker ikke meget, hvis man ikke ændrer sine vaner ift. at give sig selv omsorg og faktisk bruger de teknikker, som jeg ved har god effekt. Jeg lægger derfor op til, at vi sammen laver en eller flere hypnoser, som kan bruges hjemme eller på arbejde, hvis man er på vej tilbage i job. Fx hypnoser der kan mindske smerteniveauet og udtrætningsproblematikker.

Følelsen af at man selv kan gøre noget for at få det bedre - giver også en bedre psykisk trivsel.

Det giver gode resultater: Ikke på et niveau, hvor folk pludselig begynder at springe op af sengen hver morgen og har det fantastisk - men en stilfærdig bedring. Den ramte får en følelse af faktisk at kunne gøre noget selv for at få det bedre, generne bliver langsomt færre - og stille og roligt begynder der at være bevægelse fremad og håb igen.

Feedback fra mandlig klient med hjernerystelse

"Hvis jeg skal vælge de tre ting, som har givet mig mest fra dine behandlinger er det:

  1. Jeg har fået hypnose som redskab til aktivt at behandle mine symptomer (både på lydfil og at kunne gøre det uden lydfiler). Dette har også for mig virket som en form for restitution for hjernen.
  2. At få skabt positive tanker og tro på mine muligheder for at komme videre i min process mod at blive rask
  3. Rådgivning fra en dygtig og empatisk fagperson, der netop kender til hjernerystelse og de udfordringer der kan følge med. 

Ønsker du mere viden om hjernerystelser, så kig omkring her på min blog. Og se ellers nærmere på Dansk Center for hjernerystelse. Du kan endvidere hente en god pjece lige her

Lyst til at følge med? 

Så tilmeld dig mit nyhedsbrev og få samtidig en kort intro til hjernetræning. På nyhedsbrevet får du bl.a. besked om nye blogindlæg samt tilbud fra min shop med hjernetræning.

OBS - nyhedsbrevet kommer en til to gange om måneden