#8 Mennesker og krisereaktioner

OBS sidste podcast i denne sæson.

Hvad er en krise psykologisk set? Og hvordan reagerer vi mennesker på kriser? Med eksempler fra coronakrisen ser vi nærmere på forskellige mestringsstrategier, som vi mennesker anvender til at håndtere kriser på. Vi kommer bl.a. kort ind på problemfokuseret og følelsesmæssig mestring.

Vi vender, hvor vigtigt det er, at vi ikke isolerer os om vores egen måde at håndtere kriser på som den eneste rigtige – men i stedet bevarer en rummelighed overfor hinanden.